The Yin & Yang Method for Snare Drum
or
Prof. Leoson's advanced Studies for Snare DrumThe Yin & Yang Method for Snare Drum Förord på svenska till

Jag har skrivit den här boken för att jag insåg att jag saknade en "helkonceptsbok" med övningar för alla aspekter av virveltrumstekniken, både för mig själv och för mina studenter. Jag tror att det är mycket viktigt för den tekniska utvecklingen att i detalj studera vad varje hand gör för sig. Min idé var också att möjliggöra en väldig flexibilitet i varje hand för att smidigt kunna utföra varje problematisk takt eller figur som musikern överhuvudtaget skulle kunna stöta på.

Boken riktar sig i första hand till den klassiskt orkesterskolade virveltrumsspelaren men jag är säker på att även rudiment- och trumsetspelare skulle kunna tillgodogöra sig mycket av övningarna i boken. Den är tänkt, med all respekt, att följa i G.L. Stones fotspår och på ett sätt vara Stick Control 2.0. Virveltrumman är verkligen slagverkarens första instrument att behärska för att senare även kunna spela t ex pukor och malletinstrument väl.

Varför kalla boken "The Yin & Yang Method for Snare Drum"? Orsaken är pga övningarna går från hand till hand och här finns verkligen ett lika stort antal "vänster" och "höger" i boken. Övningarna börjar medvetet med vänster hand (vilket oftast är den svagare handen) och vi behöver stärka denna hand så att vi kan lita på den och få den nästan lika bra som den starkare handen (vanligtvis den högra handen). En annan anledning är att i nästan all litteratur för virveltrumma börjar övningarna med högerhanden och här glömmer många bort att även börja övningarna med vänsterhanden. Efter att ha bemästrat denna bok kommer du att märka när du går tillbaks till andra bekanta läromedel att de nu är enklare att spela ur. Många av dessa böcker för virveltrumma innehåller, i mitt tycke, ofta för långa övningar - det är därför jag med flit har skrivit kortare övningar som man direkt kan spela utantill och genast känna och lyssna in till vad du gör istället för att mer eller mindre vara upptagen av att bara läsa övningarna.

Jag har också försökt att komma till kärnan av de tekniska problemen som följer av att lära sig detta fantastiska instrument. Därför har jag försökt att "kondensera ner" olika typer av övningar (och skrivit dom riktigt svåra och utmanande att bemästra) till några verkligen användbara som stärker musklerna som används, hjälper till att bättre kontrollera händerna och jag har också strävat efter mer kvalitet än kvantitet. Övningar i 4/4 har jag medvetet försökt att undvika eftersom jag har märkt att många studenter verkar upphöra att lyssna till deras klang och spel när de spelar för "fyrkantiga" övningar. Jag har också undvikit att skriva 4 eller 8 handrörelser per fjärdedel i virvlar - många gånger börjar de att låta ojämna när man automatiskt leder med den starkare handen. Det är därför jag rekommenderar att, när det är möjligt i förhållande till tempo och dynamik, spela med t ex 5, 7 eller 9 handrörelser per fjärdedel i en virvel.

Slutligen har jag velat ge den ambitiöse virveltrumspelaren användbara "nycklar och verktyg" till att kunna lösa olika tekniska problem och utmaningar som man förr eller senare råkar på i sitt musikutövande.

Markus Leoson
Weimar, June 2020Percussion Creativ off-beat 6/2020 Review of Markus Leoson's
The Yin &Yang Method for Snare Drum (translated from German)

It's not so often a new Snare Drum school for the classical field is published but here is one written by Markus Leoson, percussion professor at the University of Music in Weimar. The book has a total of 9 Parts, which deal with various technical principles: Paradiddles, Grace Notes, Dynamics; Single Strokes, Double Strokes, Rolls etc... Like with a scalpel Leoson tries to disassemble the stroke combinations in their individual parts. Therefore right and left are put under the microscope and every hand is also practiced individual with focus on the weaker hand. The exercises are short, many times just one bar long because Leoson finds the exercises in many older books too long. The book at firsthand is directed to orchestral percussionists, soloists and students. He was inspired from G.L. Stone and therefore he also calls it Stick Control 2.0. The title "Yin&Yang" refers to the balance between right and left hand. In the book there are excatly the same amount beats with right as well as with left hand but the exercises start with the left hand. Leoson rightly points out that most of the existing school books for snare drum standardly start with the right hand. He has tried to avoid exercises in 4/4 while students many times automatically go in to "autopilot" and no longer listen to themselves when playing too long and too square exercises. In this way he also wants to avoid leading and listening too much to the stronger hand. To control this he recommends to often record with the smartphone and also to practice very slowly. Altogether a good investment since there has not been a new book in this area for a long time. The exercises are very pretentious and require patience.
mz

Review by drums & percussion January and February 2021
This is definitely not a book for the beginner, this is about the infamous last 5 percent. Markus Leoson, professor at the University of Music in Weimar, says himself that the book is not only written for his students but also to himself. It primarily applies to the classical percussionist and takes up and continues the ideas from "Stick Control" by George Lawrence Stone. For the author is everything more about quality than quantity and therefore are the exercises a redundancy-free condensate, mostly one or two bars long and some chapters are also only one or two pages long. However, the greatest concentration on details is always required. The goal is the greatest possible precision in movement and dynamics as well as rhythmical control in all conceivable musical situations. The designation "Yin & Yang" refers to right and left hand.
bv


The Yin & Yang Method for Snare Drum | Edition Svitzer: [editionsvitzer.com]
Markus Leoson | Slagverk