ProfessorMarkus Leoson blev 2008 utnämnd till Vertretungsprofessor för slagverk vid musikhögskolan FRANZ LISZT i Weimar och blev 2009 utnämnd till professor. Hans slagverksklass består årligen av ca 12 studenter.

För mer information:
University of Music FRANZ LISZT Weimar - Prof. Markus Leoson | Percussion:
www.hfm-weimar.de/en/the-department-of-windbrass-instruments-and-percussion/.../...
eller E-post: markus.leoson@hfm-weimar.de

Sedan många år ger han också regelbundet mästarkurser och masterclasses vid olika musikhögskolor och festivaler, t ex i Köpenhamn, Odense, Oslo, Stockholm, Arvika, Piteå, Malmö, Koszalin, Alcoy, Salamanca, Zaragoza, Lugo, Espinho, Peking, Stuttgart, Berlin och Rostock.
Markus Leoson | Slagverk